Traningen

BHV Basis training

In de Arbowet 2007 staat beschreven dat bedrijfshulpverlening bestaat uit levensreddende eerste handelingen en brand bestrijden & evacuatie. In de basis BHV-training worden deze onderwerpen in basis behandeld en beoefend. Vanwege kostenbesparing zal worden gebruik gemaakt van E-learning. Voorafgaande aan de training dienen cursisten thuis E-learning hebben doorlopen en de eindtoets hebben gemaakt. In de training worden EHBO-handelingen besproken en vooral beoefend. Beste leervorm is het actief oefenen. Niet alleen EHBO maar ook kleine brandjes met verschillende soorten blusmiddelen.

Basis BHV-training geschied in samenwerking & onder supervisie van AUKES-training & advies. Deelnemers welke de toets E-learning hebben gehaald & alle competenties met goed gevolg hebben doorlopen krijgen na de training het BHV-certificaat. Dit erkende BHV-certificaat is 1 jaar geldig.


Hoofdlijnen inhoud van de basis BHV-training:
⦁ E-learning.
⦁ EHBO; ziektebeelden, verbanden aanleggen, enz.
⦁ EHBO; reanimatie, gebruik AED, enz.
⦁ Kleine brandjes blussen, evacuatie, enz.
⦁ Basis BHV-training duurt ongeveer 4 uur (dagdeel) en is interactief. Hierbij is inbegrepen gebruik van verbandmiddelen, reanimatiepoppen, blusmiddelen, enz. De training wordt op locatie gegeven aan een groep van maximaal 6 cursisten per training.
⦁ Vooraf aan de basis BHV-training dienen cursisten (thuis) E-learning hebben doorlopen en de E-learning toets te hebben behaald. Zonder E-learning kan niet worden deelgenomen aan de basis BHV-training.

Bekijk Trainingen Contact