Traningen

Vals geld

Als ondernemer bent U dagelijks druk met het uitoefenen van een specifiek vak. Dit is Uw uitdaging en daar vindt U (als het goed is) veel genoegdoening in. Dat ondernemen ook risico’s met zich mee brengt weet U en dat heeft U deels afgeschermd met protocollen / huishoudelijkereglementen / goede instructies en verschillende verzekeringen. Wat wellicht wat onderbelicht is, is het risico van aannemen van vals geld. Vele bedrijven laten medewerkers controleren op vals geld. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van een detectieapparaat. Anderen moeten controleren op vals geld door het controleren op echtheidskenmerken. Tijdens security quick scans kijk ik altijd hoe medewerkers hiermee omgaan. In de praktijk zie ik grote verschillen. Medewerkers die geld onder een ultraviolette lamp plaatsen. Maar desgevraagd niet eens weten waar ze op moeten letten is beslist geen uitzondering! Ook hoor ik regelmatig dat een detectieapparaat al maanden stuk is en dat daarom maar niet meer wordt gecontroleerd… Daarnaast zie ik bedrijven waar medewerkers in het geheel niet controleren op vals geld

Dit terwijl er een forse toename is van het aantreffen van vals geld. Bij de Nederlandse Bank werd in 2008 ruim 48.000 valse eurobiljetten ingenomen. Een forse toename ten opzichte van de jaren daarvoor. U loopt dus een steeds groter risico als U geen controle uitoefent op het ontvangen van vals geld. Wettelijk heeft de acceptant (degene die het valse biljet uiteindelijk in handen heeft) het probleem. Valse eurobiljetten worden ingenomen door politie en door De Nederlandse Bank. U krijgt dus geen ander eurobiljet retour! Controle is daarom vereist. PD Security training & advies in criminaliteitspreventie heeft hiervoor een passende training. Tijdens deze training leert U alles over echtheidskenmerken, detectieapparaten en hoe om te gaan met vals geld.


Hoofdlijnen inhoud van de training vals geld:

1. Nadere informatie over vals geld.
2. Ontwikkeling valse eurobiljetten in Nederland.
3. Verdeling valse eurobiljetten naar coupure in Nederland.
4. Echt of vals; hoe te beoordelen?
5. Alle echtheidskenmerken stap voor stap.
6. Gebruik instructie Cd-rom.
7. Wat te doen met verdachte en beschadigde bankbiljetten?
8. Detectieapparaten.Alle deelnemende cursisten krijgen na afloop een instructie Cd-rom + poster mee over vals geld. (Betreffende Cd-rom + poster is afkomstig van De Nederlandse Bank).
Training vals geld duurt ongeveer 2,5 uur (dagdeel) en is interactief. Hierbij is inbegrepen een PowerPoint presentatie, een instructie Cd-rom + een poster. De training wordt op locatie gegeven aan een groep van maximaal 8 cursisten per training.

Bekijk Trainingen Contact